Sopimusasiakkaaksi

Sopimuskuljetukset sopivat asiakkaille, joiden kuljetustarve on jatkuvaa tai usein toistuvaa. Parhaimmillaan Espoon KTK:n auto ja kuljettaja ovat ulkoistettu osa asiakkaan tavaravirtojen hallintaa – resurssi joka helpottaa arjen rutiineja ja tuottaa lisäarvoa kustannussäästöinä esimerkiksi varastoinnissa ja materiaalinkäsittelyssä. Tuttu kuljettaja tietää talon tavat ja tuntee asiakkaan liiketoiminnan.

Asiakkaan käytössä oleva Espoon KTK:n kuljetuskalusto voidaan tarvittaessa myös varustaa asiakkaan mainoksin ja tunnuksin. Kuljettajat koulutetaan ja perehdytetään asiakkaan tuotteisiin sekä toimitusketjun hallintaan. Asiakkaille kuljetustilauskeskuksen laaja yhteistyökumppaniverkosto mahdollistaa kilpailukykyisen, laadukkaan sekä muuntautumiskykyisen kokonaisuuden.

KTK – kuljetussopimuksen edut asiakkaalle

  • Asiakkaan ei tarvitse sitoa omia pääomia kuljetuskaluston hankintaan. Käytettävissä olevat pääomat voidaan keskittää varsinaisen ydinliiketoiminnan kehittämiseen.
  • Asiakas säästyy henkilökunnan palkkauksilta, poissaoloilta, kesä- ja sairaslomasijaisuuksilta.
  • Asiakas välttyy autojen huollon ja hoidon synnyttämiltä kustannuksilta, sillä näistä huolehtii liikenteenharjoittaja. Tästä syystä kuljetuskalusto on tehokkaasti asiakkaan käytössä.
  • Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä kuljetussopimus myös sellaisista kuljetuksista, jotka on hoidettava osapäivätyönä.
  • Asiakas maksaa vain sopimuksen mukaisesta tehdystä todellisesta työajasta. Näin ollen asiakas tietää, mitä kuljetukset todella maksavat.
  • Asiakas saa sopimuksella käyttöönsä monipuolisen ja laajan kokonaisuuden tarvittavine palveluineen.
  • Asiakas saa kaikki palvelut keskitetysti yhden sopimuskumppanin, Espoon KTK:n kautta

Lisätietoa Espoon KTK:n sopimusasiakkuudesta sekä sinulle parhaiten sopivasta palvelusta saat soittamalla myyntijohtaja Jyrki Vaaralle (09) 5123 1014 tai lähettämällä sähköpostia jyrki.vaara@espoonktk.fi