Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Espoon KTK Oy:lla on ollut sertifioitu laatujärjestelmä vuodesta 1994. Laatujärjestelmä on osa Espoon KTK:n johtamis-ja toimintajärjestelmää ja täyttää stardardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Sertifikaatti kattaa kuljetuspalveluiden markkinoinnin, myynnin ja tuotannon. Järjestelmän avulla Espoon KTK varmistaa toimintansa vaatimustenmukaisuuden sekä mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Espoon KTK tunnistaa toimintansa ympäristövaikutuksia ja kehittää järjestelmää näiden vaikutusten seuraamiseen ja vähentämiseen. Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa esim. sitä, että Espoon KTK:n liikennöitsijät seuraavat kuljetuskalustonsa polttoainekulutusta, huolehtivat autojensa huollot ja kunnossapidon säännöllisesti ja kouluttavat kuljettajiaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaan ajokäyttäytymiseen. Autokaluston uushankinnoissa suositaan vähäpäästöisiä euro 6 vaatimukset täyttäviä moottoreita ja käytetyissä autoissa vähintään euro 5 päästöluokan moottoreita.

Turvallisuusasioissa Espoon KTK kehittää menettelytapoja, joilla voidaan ohjata liikennöitsijöitä tunnistamaan kuljetustoimintaan liittyviä turvallisuusriskejä liikenteessä ja työmailla.