Kunnossapitopalvelut

Espoon KTK Oy tuottaa talvi-ja kesäajan kunnossapitopalveluita liikenneväylillä ja piha-alueilla.

Espoon KTK:n kunnossapitokalustoa voi nähdä talvikunnossapitotyössä Espoon, Vantaan ja Hyvinkään liikenneväylien aliurakoinnissa. Teemme myöskin ely-pienurakoita pääurakoitsijoille. Urakoitsijana tunnemme tilaajien laatuvaatimukset ja toimintatavat. Liikenneväylien kunnossapidossa toimimme tilaajien antamien ohjeiden mukaan. Espoon KTK:lla kunnossapidon pääperiaate on palvella liikennealueiden käyttäjiä ja turvata tiellä liikkuvien turvallisuus kaikissa sääolosuhteissa.

Lisäksi tarjoamme piha-alueiden kunnossapitopalveluja kaupungeille, kunnille ja yksityisille kiinteistöjen omistajille. Hoidamme mm. Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä lukuisia kunnossapitokohteita.

Talvikauden kunnossapitopalveluihimme kuuluu mm. lumen aurausta, liukkauden torjuntaa suolalla ja hiekalla, lumen siirtoa ja ajoa, polanteen poistoa, hiekan nostoa, puhtaanapitoa kuten roskien poistoa .

Auraamme lumet pois niin pienemmiltä kuin isommiltakin alueilta. Aurattavia paikkoja voivat olla muun muassa isot parkkipaikat, terminaali-ja varastoalueet, kiinteistöt, taloyhtiöiden ahtaat sisäpihat ja puistoalueet. Kuormaamme sekä kuljetamme lumet lumenkaatopaikoille. Hiekoituspalvelumme täyttää asiakkaiden hiekkasiilot tai toimittaa tarpeen mukaan hiekoitussiilot hiekkoineen.

Hoidamme Espoon alueella myös jääkenttien jäädyttämistä. Kentän jäädyttäminen kestää ideaalisessa 5-10 asteen pakkas-säässä muutamia päiviä.

Kesäajan kunnossapidossa teemme koneellista harjausta ja pesua katu- ja piha-alueilla sekä työmaa-alueilla. Viherkunnossapidossa tarjoamme nurmikoiden leikkausta, pensaiden ja puiden hoitoa sekä viheralueiden kantojen jyrsintää.

Kunnossapitopalvelut talvella

 • Auraukset ja liukkauden torjunta kadut ja tiet
 • Auraukset ja hiekoitukset kiinteistöt ja piha-alueet
 • Lumen kuormaukset ja poisajot kaatopaikoille
 • Talviaurausviittojen automaattinen pystytys
 • Liikenteen ohjaus järjestelyt liikennemerkkeineen
 • Putkistojen ja viemäreiden aukaisu
 • Luistelukenttien jäädytys

Kunnossapitopalvelut kesällä

 • Painepesut
 • Katujen ja pihojen avoharjaukset
 • Katujen ja pihojen imulakaisut
 • Työmaateiden harjaukset ja pesut
 • Hiekkateiden lanaukset
 • Tiestön reuna-alueen täytöt
 • Pölynsidonta
 • Puhtaan veden ajot
 • Nurmikon leikkaukset
 • Viheralueiden hoito
 • Viheralueiden kantojen jyrsintä

Lisätietoja kunnossapitopalveluista ja pienurakoinnista voit tiedustella numerosta: 09 5123 100 tai sähköpostitse: myynti@espoonktk.fi