Kiviainesopas

VALITSE OIKEA KIVIAINES KOHTEESEESI

Espoon KTK Oy myy laadukkaita murskeet ja sepeleitä rakennekerroksiin ja pintakulutuskerroksiin. Myymme sekä kalliosta että sorasta valmistettuja kiviaineksia. Myymme kiviainekset aina toimitettuna kohteeseen. Toimitamme kiviaineksia suurempaan tarpeeseen määrältään erikokoisina kippikuormina ja pienempään tarpeeseen sekä ahtaisiin paikkoihin suursäkeissä.

Katso alta kohteellesi sopiva kiviaines. Myytävänä oleviin kiviaineksiin voi tutustua myös verkkokaupassamme http://www.espoonktk.fi/shop/kiviainekset

MURSKE

Murskeita käytetään pääasiassa teiden, katujen ja piha-alueiden päällysrakennekerroksissa sellaisenaan, asfaltin ja betonin runkoaineena ja esim. ratasepelinä. Mursketta voidaan valmistaa joko sorasta tai kalliosta.

0-90 mm Kalliomurske. Käytetään tien-ja rakennuspohjien jakavissa kerroksissa lisäämään rakenteen kantavuutta. Saavutetaan paremmat kantavuusominaisuudet kuin esim. soralla.

0-55 mm Kalliomurske. Käytetään tien-ja rakennuspohjien jakavissa sekä kantavissa kerroksissa lisäämään rakenteen kantavuutta.

0-31 mm Kalliomurske. Käytetään tien-ja rakennuspohjien kantavissa kerroksissa lisäämään rakenteen kantavuutta.

0-16 mm Kalliomurske. Käytetään pihateiden ja parkkipaikkojen pintakerroksissa sekä sorateiden pintakulutuskerroksiin. Kastelulla ja tiivistyksellä saadaan paras lopputulos.

0-11 mm Kalliomurske. Käytetään pihateiden, polkujen ja parkkialueiden pintakerroksiin. Kastelulla ja tiivistyksellä saadaan paras lopputulos.

KIVITUHKA

Kallomurskeesta eroteltu hieno kiviaines (esim. 0-6 mm), käytetään esim. pihojen tai erilaisten alueiden pintauksiin. Levitetään hyvin ohut kerros, joka kastellaan ja tiivistetään huolellisesti, jolloin saadaan näyttävä ja tarvittaessa erittäin kova pinta. Käytetään myöskin pihakivien asennushiekkana.

HIEKKA

Routimaton kivennäismaalaji, jonka tyypillisimmät käyttökohteet ovat johtokaivantojen alkutäytöt sekä teiden, katujen ja piha-alueiden suodatinkerrokset.

SEULOTTU HIEKKA

Seulomalla saatu tietyn maksimiraekoon omaava kiviainestuote. Käytetään kohteisiin joissa täyttömateriaalin tulee olla kivetöntä ja helposti käsiteltävää, esim. laatoitusten asennushiekkana tai muuraushiekkana.

SEPELI

Murskaamalla saatava kiviaineslajite, josta yleensä kaikki hienoimmat rakeet on poistettu. Sepelin rakeisuuden ala- ja yläraja on aina erikseen määrätty, esim. 8-16 mm. Hienoaineksen puuttuessa sepeli ei tiivisty kuten murske, katkaisee kapillaarisen nousun ja soveltuu vettä johtaviin rakenteisiin.

6-16 mm käytetään salaojakaivantojen täyttöihin tai erilaisiin vettä johtaviin kerroksiin sekä pihojen sepelöintiin ja sokkelin vierussepelinä.

16-32 mm käytetään sokkelin vierussepelinä tai erilaisiin imeytyskenttiin ja kuoppiin sekä vettä johtaviin rakenteisiin.

Hiekoitussepeli, 3-6 mm, talviseen liukkaudentorjuntaan.

SORA

Routimaton, hiekkaa karkeampi kivennäismaalaji, jonka tyypillisimmät käyttökohteet ovat massanvaihtokaivantojen täytöt, erilaiset täyttötyöt talonrakennustyömaalla, tiepengerrykset sekä teiden, katujen ja piha-alueiden jakava kerrokset. Soran maksimiraekoko voidaan määritellä, jolloin ylisuuret kivet poistetaan välppäämällä tai seulomalla. Perussääntö: suurin raekoko saa olla korkeintaan puolet tiivistettävän kerroksen vahvuudesta.

MAA-KIVIAINES LASKURI

Valitse käyttökohde, maa-aineksen tyyppi sekä tarvitsemasi maa-aineksen määrä. Voit laskea useampia tuloksia, joista voit ladata tulostettavan tiedoston. Maa laskuri huomioi maa-aineksen tiivistymisen, muttei mahdollista hukkaa.

Lisätietoja kiviainestoimituksista voit tiedustella numerosta: 09 5123 100 tai sähköpostitse: myynti@espoonktk.fi